Thursday, April 24, 2008

9th gawad ernesto rodriguez jr. awards

Ang Gawad Ernesto Rodriguez Jr. (Gawad ERJ) ay ang taunang patimpalak na inilulunsad ng College Editors Guild of the Philippines (CEGP) upang kilalanin ang kagalingan ng mga publikasyong pangkolehiyo. Ito ay bahagi ng layunin ng organisasyong isulong ang pagpapataas ng pamantayan sa pamamahayag pangkampus at ang pagtataguyod ng mulat at makabayang mga manunulat-estudyante. Isinasaalang-alang ng Gawad ERJ ang teknikal na kahusayan ng publikasyon at ang nilalaman ng bawat artikulo’t bahagi ng isang pahayagan.

Nahahati ito sa mayor at maynor na dibisyon. Sa bawat kategorya ay nakapaloob ang mga uri ng pahayagang maaaring ilahok ng bawat pahayagan. Ito ay ang mga sumusunod:

A. Mayor na Kategorya
1. Tabloid
2. Broadsheet
3. Magazine

B. Maynor na Kategorya
1. Literary Folio
2. Alternative Form
3. Website

Mga Alituntunin
1. Maaaring sumali ang mga miyembro at hindi miyembro ng CEGP basta ito ay isang opisyal na pahayagan ng mga estudyante ng isang kolehiyo.
2. Ang bawat opisyal na publikasyon ay maaari lamang sumali sa isang porma sa mayor na kategorya.
3. Maaari namang salihan ng publikasyon ang lahat ng nabanggit na porma sa maynor na kategorya.
4. Ang mga kalahok para sa tabloid, broadsheet, magazine, literary folio at alternative form ay kailangan ng tig-15 kopya ng partikular na isyung ilalahok.
5. Ang mga kalahok sa website ay kinakailangang nakalagay sa isang CD na may limang kopya at ang website ay nararapat updated sa loob ng nakaraang buwan bago ang paligsahan.
6. Ang lahat ng kalahok ay nararapat na nailathala at/o nailabas para sa pang-akademikong taon ng 2007-2008.
7. Ang publikasyong lumahok sa mga patimpalak at di nakadalo sa 68th NSPC at 34th Biennial National Student Press Congress ay awtomatikong diskwalipikado.
8. Ang desisyon ng mga hurado ay ituturing na pinal.
9. Ang mga nagwagi sa mga patimpalak ay pararangalan sa gabi ng Mayo 26.


Kontak:
Luzon - Trina 09104803098
Vizayas - Rachelle 09285059855 / 09222058904
Mindanao - Leigh 09109136556

(from Rachelle Mae Palang, CEGP Vice President - Visayas.)


* * *


The College Editors Guild of the Philippines will hold its 68th National Student Press Convention (NSPC) and 34th National Student Press Congress on May 23-27 at Camp Alano, Toril, Davao City.

The Guild is the oldest and largest intercollegiate alliance of student publications in the country. This year, CEGP celebrates its 76th year of existence committed to the advancement of campus press freedom.

The NSPC will provide lectures and workshops on basic, intermediate and advanced journalism skills. Likewise, trainings in different literary genres will be given. And as part of the Guild’s dedication to educating student journalists regarding the plight of the country, various socio-political discussions will also be featured.
_________________________________________________________

No comments: